close

Apartment in Leiderdorp, Merelstraat

1250€ per
month

Surface: 82 m2
Bedrooms: 3
Interior: No
Available From: 30 September 2018
Address: 
Merelstraat, 2352VG
Neighbourhood: 
Leiderdorp
Bills: 
Excluded
Smoking: 
Not allowed
Pets: 
Not allowed
Bathrooms: 
1
Parking: 
Yes
Separate toilet: 
Yes
Storage: 
Yes
Description: 
* English text below *

Een gestoffeerd 3 slaapkamer appartement met balkon op de derde verdieping van de Merelstraat in Leiderdorp.

Indeling: Entree, hal met meterkast met deur naar de mooie ruime huiskamer met balkon. De keuken is voorzien van kookplaat afzuigkap oven en koelkast. Ruime slaapkamer van 15.73 m2 met deur naar de luxe badkamer met inloop douche. De tweede slaapkamer heeft een rechthoekige vorm van 9.8 m2 en is gelijk aan de derde slaapkamer. Op de gang bevind zich een separaat toilet en een opberg kast.

Het appartement is op een loop afstand van het Winkelhof en de Houtkamp. Ook is het een zeer kindvriendelijke buurt.

Kenmerken
• Details
o Huurprijs (exclusief): € 1000,00 exclusief gwe & exclusief service kosten
o Servicekosten huurdersgedeelte VVE: € 90,00
o Stookkosten: € 75,00
o Voorschot levering warm water: € 10,00
o Gas, water en elektriciteit: op eigen naam
o Afschrijving stoffering en overige leveringen en diensten: € 75,00
o Totale huur: € 1250,00 exclusief GWE
o Type huurder: werkende / studerend (met garantstelling, geen bachelors)
o Minimale huurtermijn: 12 maanden (korter evt. in overleg)
o Waarborgsom: 1 maand
o Beschikbaar per: 1 Oktober 2018

• Woning
o Plaats: Leiderdorp
o Straat: Merelstraat
o Soort woning: 3 kamer appartement
o Oplevering: Gestoffeerd
o Totale woonoppervlakte: ca 82 m2
o Aantal kamers: 3
o Slaapkamers: 2
o Badkamers: 1
o Maximaal aantal personen: 2 personen
o Balkon / dakterras: Balkon
o Huisdieren: in overleg

Vereiste gegevens

Zodra u de woning wilt huren is het verplicht om bij een overeenstemming een aantal gegevens te overhandigen. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van een huurovereenkomst. Deze gegevens bestaan uit:
o Kopie paspoort huurders en bewoners.
o Kopie arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring met inkomensgegevens.
o Bij geen inkomen: de verklaring van een garantsteller.

Gemeentelijke belastingen

Eenmalig per jaar worden de gemeentelijke heffingen door de gemeente in rekening gebracht. De hoogte van de heffingen zijn per gemeente verschillend. De tarieven van de gemeentelijke belastingen kunt u op www. bsgr. nl vinden. De huurder wordt aangeslagen voor het gebruikersgedeelte. Het is belangrijk om hiermee rekening mee te houden als huurder zijnde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An upholstered 3 bedroom apartment with balcony on the third floor of the Merelstraat in Leiderdorp.

Layout: Entrance hall with meter cupboard with door to the beautiful spacious living room with balcony. The kitchen is equipped with hob extractor hood and fridge. Spacious bedroom of 15.73 m2 with door to the luxurious bathroom with walk-in shower. The second bedroom has a rectangular shape of 9.8 m2 and is equal to the third bedroom. In the corridor there is a separate toilet and a storage cupboard.

The apartment is within walking distance of the Winkelhof and Houtkamp. It is also a very child-friendly neighborhood.

Characteristics
• Details
o Rental price (exclusive): € 1000,00 excluding gwe & exclusive service costs
o Service costs for the tenants' part of the VVE: € 90.00
o Heating fee: € 75.00
o Advance delivery of hot water: € 10.00
o Gas, water and electricity: in their own name
o Depreciation of upholstery and other supplies and services: € 75.00
o Total rent: € 1250.00 excluding GWE
o Tenant type: working / studying (with guarantee, no bachelors)
o Minimum rental period: 12 months (shorter if necessary in consultation)
o Deposit: 1 month
o Available per: 1 October 2018

• Property
o Place: Leiderdorp
o Street: Merelstraat
o Type of house: 3 room apartment
o Delivery: Upholstered
o Total living space: approx.82 m2
o Number of rooms: 3
o Bedrooms: 2
o Bathrooms: 1
o Maximum number of persons: 2 people
o Balcony / roof terrace: Balcony
o Pets: in consultation

Required data

As soon as you want to rent the house, it is mandatory to hand over a number of details in case of an agreement. This data is used to draw up a lease. This data consists of:
o Copy of passport tenants and residents.
o Copy of employment contract or employer's statement with income data.
o For no income: the declaration of a guarantor.

Municipal taxes

Once a year, municipal taxes are charged by the municipality. The amount of the levies differs per municipality. The rates of the municipal taxes can be found on www. bsgr. nl. The tenant is charged for the user area. It is important to take this into account as a tenant.